ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

LET OP: Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.
Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Dinamique. Mochten er vragen of opmerkingen zijn,
dan kan je contact met mij op nemen. Mochten er klachten zijn, dan los ik die graag met jou op!

De website
Alle content van deze website is eigendom van Dinique Witkam en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Annulering
Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Het voorschot voor reservering van de trouwdatum van € 150,- wordt niet terug betaald. Bij annulering van een opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld en worden enkel gepersonaliseerd aangeboden.

Auteursrecht/portretrecht

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Copyright
Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Dinamique fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan fotobestanden van deze website op te slaan op uw pc.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Dinamique niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Portfoliomateriaal 
Dinamique mag gemaakte foto's gebruiken als (online) portfolio materiaal of voor markerting tenzij de klant schriftelijk bezwaar aangeeft. Dinamique haalt dan de ongewenste foto's van de website/social media. Geef dus duidelijk aan of de foto's wel of niet gebruikt mogen worden.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Dinamique is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

Factuur, betaling & reservering

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een opdracht en reservering van de trouwdatum voor een bruidsreportage is definitief na betaling van een vast voorschot van € 150,-. Mocht Dinamique meerdere bruiloftsaanvragen voor één en dezelfde dag ontvangen staat het deze vrij om hierin een eigen keuze te maken.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.